PRP tedavisi
PRP tedavisi

PRP (Trombositlerden Zengin Plazma)

PrP (TZP)

PRP Tedavisi; Trombositlerden Zengin Plazma, Yumuşak doku ve kemik iyileşmesi için konsantre büyüme faktörleri içeren otolog trombositten zengin plazma (TZP) son  30 yıldır oldukça dikkat çekmekte.

Hem kendi kendine faaliyet gösteren hem de fibroblast, makrofaj ve nötrofillerin kemotaksisini aktive eden büyüme faktörlerini içerdiğinden iyileşme ve rejenerasyonu indükleyici potansiyele  sahip.

PRP
PRP

Kemik iliğinde şekillenen megakaryositlerin sitoplazmik fragmantasyonları

Normal kanda yaklaşık mm3’te 140.000–400.000 platelet bulunur.

Otokrin ve parakrin selfaktivasyonla ,

inflamatuar cevap

kemotaksis

aterotrombozis

koagulasyon

hücresel farklılaşma regulasyonu

ECM sentezi

İçeriğinde üç çeşit granül

α, lizozomal ,yoğun kor granüller

En önemli ve anahtar içerikler α granüllerinde ..Her platelet de 50-80 adet arasında α granül İçeriğinde 30’dan fazla biyoaktif madde  ve kor granüllerindeki büyüme faktörleri, sitokinler, kemokinler ve pıhtılaşma faktörleri AKTİF halde , pıhtılaşmadan sonraki ilk 10 dk içinde , tamamı ilk 1 saatte salınır..

Trombositten Zengin Plazma & Büyüme Faktörleri

Büyüme faktörleri sayesinde doku rejenerasyonunda rol alan hücrelerin proliferasyonu, farklılaşması, kemotaksisi ve matriks sentezi gibi hücresel olaylar düzenlenir..

Önceki çalışmalarda Ecoli,S. aerus, C. albicans ve C. neoformans’a karşı antimikrobiyal ve antifungal etkinliği de gösterilmiş.. ,

PRP Tedavisi; Trombositlerden Zengin Plazma

 • (Gf, Sitokin, Kemokin)
 • Transforming growth factor (TGF)-b (b1-b2 izomerleri)
 • Platelet factor 4 (PF4)
 • İnterleukin (IL)-1,
 • Platelet-derived angiogenesis factor (PDAF)
 • Vascular endothelial growth factor (VEGF)
 • Epidermal growth factor(EGF)
 • Platelet-derived endothelial growth factor(PDGF)
 • Epithelial cell growth factor (ECGF)
 • İnsulin-like growth factor (IGF)
 • Osteocalsin, osteonektin, fibrinojen
 • Vitronectin,Fibronectin, ve Trombospondin (TSP)Normal bir pıhtıda %93 eritrosit ,         %6 platelet ve %1 ise beyaz kan hücresi bulunmaktadır.
 • PRP bu oranı platelet lehine tam tersine çevirir:platelet %93
  eritrosit %6
  lökosit    %1ELISA ve immunopresipitasyonla ölçüldüğünde içeriğinde7 kat artmış TGF-β30 kat artmış PDGF10 kat artmış EGFPDGF, hem platelet hem de makrofajda ..
  Mezenşimal hucreler icin mitojen ve kemoatraktandır.
  Travma bolgesinde revaskularizasyona izin verir, kollagen sentezi, kok hucre ve osteoblast mitogenezinde rol alır.PRP nin  rhPDGF-BB hazır preparatına göre avantajları mevcut..!coklu buyume faktoru icermesi, otolog olması,  platelet jel şeklinde verildiğinde yavaş salınıma izin vermesi  hemen ortamdan geri cekilmemesi yarı ömür uzunluğu daha ucuz.Ayrıca PDGF’nin ekspresyonunun artmasıyla hucrelerde malign transformasyon riskinin arttığı yönünde FDA tarafından bildirilmiş uyarı mevcuttur (2008)TGF-Beta
  Platelet ve makrofajda bulunur.
  Fibroblast,
  Farklılaşmamış kemik iliği hücreleri,
  Preosteoblastları , uyarır.Remodelizasyon
  Proosteoblast farklılaşması ve osteoblast akümülasyonu sağlar..VEGF miktarındaki artışla anjiyogenezisi sağlanmasıYüksek lökosit konsantrasyonuyla antimikrobiyal etki,yarada hemostatik ve lenfatik tampon görevi yaparak   postoperatif sızıntıların önlenmesi ve ağrının azaltılması

  IGF ve TGF-ß miktarındaki artışla kemik oluşumunu arttırılması

  Platelet açısından zengin plazma elde etmek amacıyla

  özel bir filtre ve santrifüj

  Enjeksiyon bölgesinde TZP içeriğindeki trombositler

  kalsiyum klorid,
  trombin
  fibrinojenle  aktive edildiğinde
  hızla  büyüme faktörleri salınır.
  Jel formasyonu

  (ÖZEL KİTLER:Standardizasyon)

  Trombositler  & otolog lökositler sinerjik etki!

  PrP Hazırlanması

  45-60 ml kandan 6 ml PRP elde edilebilmekte..

  Birinci basamakta alınan kan santrifüj işlemi yapılır ve

  kırmızı kan hücreleri plazmadan ayrılır, ikinci santrifüj işleminde ise PRP, plateletten fakir plazmadan ayrılır ..

  Bu konsantre plazma daha sonra trombin, kalsiyum, batroxobine ile karıştırılır ve jelatinöz bir platelet jel elde edilir.

  Çalışmalar  alınan az miktardaki kanın kişinin hemoglobin, hematokrit ve platelet sayısını etkilemediğini göstermiş..

  Kompakt ofis sistemleri

  Şu ana kadar FDA’in onayladığı sayılı miktarda PRP ekstrakte etme ve toplama sistemi mevcut..

  Kullanım alanları

  İlk olarak 1987’de Ferrari vearkadaşları tarafından açık kalp ameliyatlarını takiben homolog kan ürünlerinin transfüzyonunu azaltmak amacıyla kullanılmış..

  Akne skarları, Güneş lekeleri,UV hasarı ,Strialar, Selülit,volümetrik doldurma

  Yaşlanma belirtileri, elastikiyet ve volüm kaybı, cilde gerginlik ve parlaklık kazandırılması
  Cildin hızla yapılanması istenen lazer, peeling gibi işlemler sonrası
  İyileşmesi uzun süren yara ve deri niteliğinin zarar gördüğü durumların kontrolünün sağlanması
  Saç dökülmesinde tek başına veya diğer tedavi seçeneklerinin etkisini güçlendirilmesi

  Peridontoloji

  Tendon hasarları, ortopedik cerrahi

  Kronik ağrı, romatolojik hastalıklar

  Dolgu enjeksiyonu, mezoterapi, krem, maske

  Yaklaşık 30 dk lık işlem

  2 ila 4 haftalık aralıklarla, ortalama 2-4 seans

  Etki 4-6 hafta sonra

  İdame tedavi 8-10 ay

  PRP Kontrendikasyonları

  Platelet disfonksiyon sendromu

  Kritik trombositopeni,,

  hipofibrinojenemi,

  Hemodinamik dengesizlik,

  sepsis,

  antikoagülan tedavi alanlar

  akut ve kronik infeksiyonlar,

  Kronik karaciğer hastalığı

  Avantajları

  Kolay ve acısız,güvenli uygulama

  Uzun etki süresi

  Cildin en doğal biçimde yeniden canlandırılması, yapılandırılması

  Sadece yeni kollajen oluşumunu değil, derinin tüm yaşamsal işlevlerinin desteklenmesi

  Kırışıklıkları ve çizgilerin cildi“doldurarak” değil “gençleştirerek” giderilmesi

  Sağlanan gençleştirici etkinin dolgu ve benzer uygulamalarda elde edilen etkiler gibi sadece belirli alanlara yoğunlaşmış olmaması, derinin daha büyük bir bölümüne yayılması

  AMAÇ

  Trombositten zengin plazma , hem sert hem yumuşak dokularda yara iyileşmesini hızlandırdığı bilinen trombosit konsantresidir..
  Hazırlama protokolleri sistemden sisteme değişerek , farklı proteinler entegre edilir.
  Makalenin amacı saflaştırılmış ve santrifüj edilmiş otolog yağ grefti ile karıştırılarak hazırlanan PrP nın yumuşak doku defisitleri ve elastikiyet kaybı olan hastalarda etkilerini belirlemek..

  Bir dizi santrifüj işlemiyle hastanın kendi  kanından elde  edildiği için bulaşıcı hastalık riski  ve aşırı duyarlılık reaksiyonları  YOK..!

  Korneal defektler

  Bu farklı sistemler 2-8 kat arası artmış platelet konsantrasyonu elde etmemizi sağlamakta..

  UYGULAMA

  15 hasta (11 bayan, 4 erkek)

  20-65 yaş

  Yaşlanma belirtileri(+), elastikiyet kaybı(+)

  “Lipostriktür”  adı verilen Coleman tekniği ile yağ grefti, 3000 rpm/3 dk

  18 ml periferik venöz kan

  Cascade-Esforax Sistemi ile PRP

  (10 dakika  1100 rpm santrifüj)

  (Ca +ile plt akt)

  Her  1 ml santrifüj edilmiş yağ grefti için 0,3- o,5 ml  hazırlanmış PrP

  Sütürasyon ve kompresive bandaj uygulaması

  Preop  değ:Klinik, fotoğraf, MR, BT

  Postop  kontrol  2-5 hafta, 3, 6,12 ay

  SONUÇ
  Yumuşak doku ve kemik dokuya olumlu katkıları bilinen büyüme faktörleri kaynağı PrP ile yara iyileşme süreci hızlanır!

  Klasik yağ greftinin tutunma  oranı        %20-30

  PrP ile kombine uygulandığında            %70-90

  Kalıcılık (18 ay sonra bile)

  Tek seans kolaylığı

  Transfer edilen her yağ hücresi çevresinde  artmış vaskülarizayon

  Yağ greftinin transfer edildiği dokuya uygunluğu

  YAĞ GREFTİ İLE BİRLİKTE

  Yüz gençleştirme işlemleri konusunda seçim yapmak zor..

  Yağ grefti ve PrP kullanımı ve yüz gençleştirmeye katkıları konusunda bir çok araştırma mevcut..

  İki yöntem de uygulanan bölgede skar bırakmaması, kolay uygulanabilirlik ve güvenilirlikleri yönleriyle avantajlı ve diğer  cerrahi yöntemlere  güçlü alternatif..